Sosyal Sorumluluk

Daha Yeşil Bir Dünya İçin Ağaçlandırma Çalışmaları

7×24Çiçek; toplumun duyarlı olduğu konularda toplumsal fayda içeren projelere imza atmayı asli görevleri arasında addetmektedir.

7×24Çiçek; küresel ısınma ve kuraklık gibi son yıllarda somut etkilerini hissettiren ve değişen çevre şartlarının iyileştirilmesine katkı sağlamak amacıyla belirli dönemlerde TEMA Vakfı aracılığı ile fidan ekmektedir.