MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Madde 1 – Taraflar

1.1 Satıcı

Ticari Ünvanı: www.7x24cicek.com, (bundan böyle “satıcı” olarak anılacaktır)

Adres:

Telefon:

E-posta adresi:

1.2 Alıcı

Adı ve soyadı: …………………………………………….(bundan sonra “alıcı” olarak anılacaktır)

Adres:

Telefon:

E-posta adresi:

Madde 2 – Konu

İşbu sözleşmenin konusu, alıcının, satıcıya ait www.7x24cicek.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün, Korunması Hakkında Kanun hükümleri gereğince satışı ve teslimidir. Tüketiciler ve mesafeli sözleşmeler yönetmeliği hükümleri. hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi.

Madde 3 – Sözleşmenin Kuruluşu

Alıcı, sözleşmeyi okuyup anladığını, hak ve yükümlülüklerini bildiğini kabul eder. Alıcı, sözleşme kapsamındaki işlemlerin kendi menfaatine olduğuna tam olarak ikna olduğunu kendi hür iradesiyle kabul eder.

Satıcı ve alıcı, sözleşme hükümlerinin haksız sayılabilecek bir özellik taşımadığını ve menfaatler dengesi açısından bir adaletsizliğin bulunmadığını kabul ederler.

Madde 4 – Sözleşme konusu ürün

Sözleşme tarihi:

Ürün teslim tarihi/saat aralığı:

Mal/ürün/hizmet türü:

Sipariş numarası:

Ürünün Adı:

Miktar:

Satış ücreti:

Sipariş bedeli nasıl ödenir:

Teslimat yöntemi:

Teslimat masraflarının tutarı:

Madde 5 – Cayma hakkı

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’in ilgili hükümleri uyarınca;

5.1. alıcı/tüketici; Mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, malın teslim alındığı tarihten itibaren, teslim gününden önce hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Ancak alıcı/tüketici işbu sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar geçen süre içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımına ilişkin bildirimin bu süre içinde satıcı veya sağlayıcıya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile gönderilmesi yeterlidir.

Madde 6 – Genel hükümler

6.1. Alıcı, ürünün temel özellikleri, satış fiyatı ve ödeme şekline ilişkin tüm ön bilgileri okuyup öğrendiğini ve teslimatın 4. maddede belirtilen sözleşmeye tabi olduğunu beyan eder ve elektronik ortamda gerekli teyidi verir.

6.2. Sözleşme konusu ürün, alıcı dışında bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz.

6.3. Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur. Haklı bir sebebe dayanmak kaydıyla satıcı, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan alıcıya eşit kalite ve fiyatta mal veya hizmet tedarik edebilir.

6.4. Ürün teslimatının sözleşme konusu olabilmesi için işbu sözleşmenin elektronik ortamda teyit edilmesi ve sözleşme konusu sipariş bedelinin ödenmiş olması gerekmektedir. Herhangi bir nedenle ürün bedelinin ödenmemesi veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde satıcının ürünü teslim yükümlülüğünden kurtulduğu kabul edilir.

6.5. Sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde satıcı, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde durumu yazılı olarak veya kalıcı bir veri saklayıcısı aracılığıyla alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda satıcı, teslimat masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde alıcıya iade eder.

6.6. Satıcı, malın alıcıya veya taşıyıcı dışında alıcının belirleyeceği üçüncü kişiye teslimine kadar meydana gelen kayıp ve hasarlardan sorumludur.

6.7. Alıcının, satıcının belirlediği taşıyıcı dışında bir taşıyıcıyla malın gönderilmesini talep etmesi halinde, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden sonra meydana gelebilecek kayıp ve hasarlardan satıcı sorumlu değildir.

6.8. Satıcının sunduğu hizmet, perakende satış kapsamında tüketiciye yönelik olup; Satıcı, alıcının yeniden satış amacı taşıdığından şüphelenmesi halinde, işbu sözleşme kurulmuş olsa bile siparişi iptal etme ve ürünleri teslim etmeme hakkını saklı tutar.

6.9. Satıcı, mücbir sebepler veya taşımayı engelleyen hava koşulları, taşımanın kesintiye uğraması gibi olağanüstü haller nedeniyle sözleşme konusu ürünü süresinde teslim edemezse, durumu alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde alıcı, siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engel ortadan kalkıncaya kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcının siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 (ondört) gün içerisinde kendisine nakden ve eksiksiz olarak ödenir.

Madde 7 – Yetkili mahkeme

7.1. Satıcı kayıtları (bilgisayar ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) bu sözleşmeden ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde kesin delil teşkil eder. Taraflar, mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dahilinde, alıcı ve satıcının yerleşim yerindeki tüketici hakem heyetlerinin uyuşmazlıkları aşması halinde, alıcı ve satıcının tüketici mahkemelerinin yetkili olacağı konusunda anlaşmışlardır. Sözleşmenin uygulanması ve yorumlanmasından kaynaklanan.